Przygotowanie podłoża pod płytki

Przygotowanie podłoża pod płytki

Przed przyklejeniem płytek musimy zadbać o odpowiednie przygotowanie podłoża, na którym płytki będą przyklejane. Jeżeli ściany, na których będą przyklejane płytki są gładkie i równe, nie ma konieczności pokrywania ich tynkiem. Gładkie i równe ściany wystarczy zagruntować. Po zagruntowaniu ścian po upływie doby można już przystąpić do klejenia płytek. Czasem płytki ścienne mocowane są ścian, które zostały wykonane z ceramicznych pustaków. Powierzchnia pustaków ceramicznych pokryta jest licznymi żłobieniami, które wzmacniają przyczepność używanej do mocowania płytek zaprawy klejowej. Mimo to kładąc płytki na ścianę z pustaków ceramicznych warstwa zaprawy klejowej musi być dość gruba. Nie zawsze płytki układamy na ścinach nowych łazienek. Czasem płytki układamy na ścianach, które wcześniej pokryte były farbą olejną lub tapetą. W takiej sytuacji warstwę starej farby i tapetę należy usunąć. W sytuacji, w której układamy płytki w miejscach najbardziej narażonych na działanie wody, a więc w miejscu, w którym ściana styka się z podłogą, wokół umywalki, wanny lub brodzika, ściany przed położeniem płytek warto zabezpieczyć specjalną folią uszczelniającą. Folia ta ma postać płynną. Można ją nanosić przy pomocy pędzla lub wałka. Płynną folię uszczelniającą nanosimy na suche, czyste powierzchnie.