Jak prawidłowo położyć płytki w łazience

Jak prawidłowo położyć płytki w łazience

Każda łazienka to pomieszczenie, gdzie powinna być zachowana najwyższej jakości higiena – to przecież w łazience doprowadzamy nasze ciało do stanu czystości. Dlatego też wyposażenie łazienki, jej budowa powinna być tak wykonana, żeby zachowanie czystości i sterylności było w tym pomieszczeniu jak najbardziej osiągalne. Dlatego też standardem jest wyłożenie płytkami ceramicznymi zarówno podłogi, jak i ścian – kiedyś na ścianach układano glazurę do wysokości około 1,40 metra, obecnie częściej stosuje się wyłożenie płytkami glazury ścian aż do zetknięcia się ich z sufitem – to pomaga zachowaniu większej sterylności łazienki. Przed położeniem płytek na ścianach łazienki trzeba najpierw te ściany przygotować – podłoże należy odtłuścić, jeśli okaże się, że jest ono zbyt gładkie, należy porobić w ścianie otwory, aby klej miał większa przyczepność. Następnie nakładamy na ścianę warstwę zaprawy klejowej – nie warto rozpędzać się i kłaść zaprawy na zbyt wielka powierzchnię ściany od razu, bowiem może okazać się, że zanim dojdziemy do danego miejsca z płytkami, zaprawa może być już zbyt twarda i trzeba będzie a wówczas zbijać. Zaczynamy klejenie płytek na ścianę od podłoża, najpierw należy wypoziomować pierwszy rząd płytek, po położeniu każdej płytki wkładamy w jej narożniki specjalne plastikowe gwiazdki, aby odległości /szczeliny pomiędzy poszczególnymi płytkami były równe. Gdy już wyschnie zaprawa klejowa, możemy przystąpić do wypełniania szczelin specjalną fugą.