Brak kanalizacji – wykonanie przydomowej oczyszczalni

Brak kanalizacji – wykonanie przydomowej oczyszczalni

Decydując się na budowę swojego domu jednorodzinnego, jak około 100 tysięcy innych Polek i Polaków (tyle mniej więcej w ostatnich latach jest wydawanych w naszym kraju pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych) będziemy mieli być może do rozwiązania dylemat, jaki system kanalizacji zastosować w domu, jeśli okaże się, że działka, na której zdecydowaliśmy się budować nasz dom, nie ma możliwości podłączenia jej do systemu kanalizacji miejskiej albo gminnej. W takiej sytuacji mamy generalnie dwa wyjścia – albo zdecydować się na wykopanie szamba, skąd co pewien czas będą zabierane gromadzące się tam nieczystości, albo zakupić przydomowa oczyszczalnie ścieków. To drugie rozwiązanie jest obecnie o wiele częściej stosowane, szamba wybierano wówczas, gdy jeszcze nie było możliwości kupna takich przydomowych oczyszczalni. Obecnie na naszym rynku jest wybór różnego rodzaju oczyszczalni przydomowych, ich wielkość i cena zależą głównie od zastosowanej technologii oczyszczania ścieków, tego, ile osób będą obsługiwały w danym miejscu. Można już za kwotę około 3,5 tysiąca złotych zakupić kompletna oczyszczalnie przydomowa na 5 osób, przy czym są firmy, które na terenie całego kraju, a więc niezależnie od miejsca funkcjonowania danej firmy zamontują nam taka oczyszczalnie w grunt przy domu. Koszty oczyszczalni przydomowej tego rodzaju są bardzo niskie, kształtują się przy średniej wielkości rodzinie w kwocie 100 złotych rocznie.