Bogdan Chazan jest słynnym na całą Polskę ginekologiem. W mediach nie raz można było usłyszeć doniesienia o dziwnym stosunku profesora do jego pacjentek. Nawrócony lekarz ponad ich komfort przekłada swoje własne „sumienie”, co oznacza odmawiania cesarskiego cięcia po kilkunastu godzinach męczarni, przedłużanie ich bólu, żeby mogły pocierpieć za grzech biblijnej Ewy.

Bogdan Chazan jest słynnym na całą Polskę ginekologiem. W mediach nie raz można było usłyszeć doniesienia o dziwnym stosunku profesora do jego pacjentek. Nawrócony lekarz ponad ich komfort przekłada swoje własne „sumienie”, co oznacza odmawiania cesarskiego cięcia po kilkunastu godzinach męczarni, przedłużanie ich bólu, żeby mogły pocierpieć za grzech biblijnej Ewy.

Lekarz uważa też, że rodzice w ogóle nie muszą wiedzieć, że ich dziecko urodzi się chore, ponieważ może to być podstawa do dokonania aborcji. Głośno było o sytuacji, gdy Chazan odmówił aborcji kobiecie w 22. tygodniu ciąży, pomimo uszkodzenia płodu. Dziecko urodziło się bez części czaszki i z wypływającymi oczami, zmarło w agonii zaraz po porodzie. Kobiety zaczęły się sprzeciwiać pracy ginekologa w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie. Profesor powołał się na klauzulę sumienia, przez co rozpoczął społeczną dyskusję na temat prawa kobiet do usunięcia ciąży. Sprawa ta wywołała skrajne opinie, w zależności od światopoglądu komentatorów.

Niestety nic to nie dało. Profesor Bogdan Chazan ma się bardzo dobrze, ponieważ ma wielu katolickich znajomych i takich, którzy go wspierają, także w ministerstwach. W Przemyślu powstała szkoła rodzenia, której patronuje znany ginekolog, profesor Bogdan. Ginekolog ma krzewić świadome macierzyństwo i uczyć, że każde życie jest darem, nawet jeśli dziecko ma urodzić się chore lub niepełnosprawne.

Szkoła będzie funkcjonować przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Jej działalność nakierowana będzie nie tylko na matki, które chcą się przygotować do bezproblemowego i bezpiecznego porodu. Od pozostałych szkół różnić się będzie podejściem do jeszcze nienarodzonego dziecka. Profesor i jego cały zespół będą wspierać rodziców i uświadamiać, że ciążą oraz narodziny dziecka są zawsze darem – nawet jeśli ciąża była nieplanowana, jest wynikiem gwałtu, lub gdy dziecko ma urodzić się chore lub niepełnosprawne. Profesor Chazan ma za zadanie przekonywać, że ciąża to cud i nie dopuszczać do myśli o przerwaniu ciąży.

– Matka oczekująca narodzin dziecka nie jest przyszłą matką, a istota w jej macicy – przyszłym dzieckiem. Uznajemy każde nienarodzone dziecko za istotę ludzką, mającą prawo do życia i szacunku. Mocno będziemy wspierać też instytucję rodziny i małżeństwa. Ciąża jest przecież momentem, który konsoliduje i wzmacnia związek. Ale nasze drzwi otwarte są także dla samotnych matek. Będziemy otaczać troską rodziny czekające na urodzenie dziecka, dodawać rodzicom otuchy i wiary w siebie, a także rozwijać ich kompetencje rodzicielskie – mówi prof. Chazan w rozmowie z Wirtualną Polską.

Ksiądz Artur Janiec, dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej broni pomysłu zatrudnienia Chazana:

– Caritas jest wszędzie tam, gdzie bliźni potrzebuje wsparcia. Pamiętajmy, że ciąża czasem bywa niechciana, czasem pojawia się w warunkach braku akceptacji. Bywa też tak, że płód jest chory – mówi duchowny. Szkoła rodzenia, którą tworzy Caritas Archidiecezji Przemyskiej, jest dla tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia. Naszą podstawową dewizą jest to, że do istnienia i do życia powołuje Bóg, który jest miłością. Będziemy uczyć nie tylko tego, jak należy przygotować się fizycznie do porodu, ale też tego, jak przygotować się psychicznie i duchowo. Jak powinni być przygotowani ojcowie i inni członkowie rodziny.

Szkoła ma być całkowicie bezpłatna, a zajęcia mają objąć między innymi przygotowanie kobiety do porodu, poradnictwo laktacyjne, wsparcie psychologiczne, ocenę rozwoju dziecka i fizjoterapię. Inicjatorom zależy, aby „klientami” placówki mogły zostać osoby niezamożne i wykluczone społecznie.

– Postaramy się docierać do nich różnymi drogami, by zapraszać ich do naszej szkoły. Liczymy na współpracę z poradniami rodzinnymi. W szkole poruszymy też aspekty duchowe, będziemy starali się wzmocnić relację młodych rodziców ze sobą nawzajem oraz z dzieckiem i przekazać im, że pewne wyrzeczenia mogą zaowocować ich większą rodzicielską dojrzałością. Dając życie, rodzice sami otrzymują nowe życie i nowe powołanie, a dziecko jest owocem ich udziału w dziele stworzenia – mówi prof. Chazan.

Źródło: www.portalprzemyski.pl, www.pudelek.pl,
Zdjęcia: www.se.pl, fot. Paweł Bialic supernowosci24.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Z budżetu państwa pójdzie 700 tys. złotych na portal o rozrodczości dla profesora Chazana

Polecam SMACZNE I PROSTE PRZEPISY NA KOLACJĘ – f7kulinarne