Do 2022 roku ma powstać polska morska elektrownia wiatrowa na wysokości Łeby i Smołdzina. Projekt o nazwie Bałtyk Środkowy III zakłada budowę elektrowni o mocy 1200 MW, składającej się ze 120 turbin wiatrowych.

Do 2022 roku ma powstać polska morska elektrownia wiatrowa na wysokości Łeby i Smołdzina. Projekt o nazwie Bałtyk Środkowy III zakłada budowę elektrowni o mocy 1200 MW, składającej się ze 120 turbin wiatrowych.

4

7 lipca 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Morskiej Farmy Wiatrowej „Bałtyk Środkowy III”.

Na tę chwilę można mówić o planowanych podstawowych parametrach farmy:

  • 1200 MW – łączna moc maksymalna,
  • 120 – maksymalna liczba elektrowni wiatrowych,
  • 275 m – maksymalna wysokość pojedynczej elektrowni,
  • 200 m – maksymalna średnica rotora,
  • 200 km – maksymalna długość wewnętrznej infrastruktury kablowej,
  • 6 – maksymalna liczba wewnętrznych morskich stacji elektroenergetycznych.

Obiekt miałby powstać ok. 23 km od brzegu morza. Wiatraki miałyby mieć wysokość maksymalnie 275 metrów. Średnice rotorów będą osiągać do 200 m. Energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach wiatrowych będzie przesyłana do sieci za pomocą kabli podmorskich (w części morskiej) i kabli podziemnych lub/i napowietrznej linii elektroenergetycznej (w części lądowej).

Kable podmorskie będą miały długość kilkudziesięciu kilometrów i zostaną doprowadzone do linii brzegowej na odcinku znajdującym się w granicach gminy wiejskiej Ustka. Na lądzie linia kablowa o długości ok. 15 km będzie biegła w większości przez tereny gminy wiejskiej Ustka oraz na krótkim odcinku przez tereny gminy wiejskiej Słupsk, w granicach której znajduje się miejsce przyłączenia do krajowego systemu elektroenergetycznego, tj. stacja elektroenergetyczna Słupsk-Wierzbięcino.

O konkretnych technologiach i parametrach urządzeń można będzie mówić na etapie sporządzania projektu budowlanego, wiadomo już jednak, że rozpatrywanymi rodzajami fundamentów są: monopal, fundament kratownicowy, grawitacyjny i tripod.

1

Ostateczny wybór uwarunkowany będzie przede wszystkim zapisami, które znalazły się w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wynikami badań geotechnicznych i analiz wietrzności. Ponieważ czas przygotowania inwestycji do budowy może wynieść nawet 8 lat, a postęp technologiczny jest dynamiczny, może okazać się, że w projekcie zostaną wykorzystane technologie, które obecnie są dopiero w fazie testów.

Zaplanowana trasa kablowa w znacznej części będzie biegła wzdłuż powstałej w 2000 roku linii energetycznej SwePol Link łączącej Polskę ze Szwecją. Inwestor uzyskał pozwolenie na układanie kabli podmorskich w granicach korytarza. Ostateczna trasa przebiegu kabli w granicach tego korytarza zostanie ustalona na późniejszym etapie.

Inwestorem jest grupa Polenergia. W swoim portfolio firma posiada już działające lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy 80 MW. Kolejne 3 farmy o łącznej mocy 104 MW są w fazie budowy lub są gotowe do rozpoczęcia budowy. Dodatkowo grupa realizuje 13 projektów developerskich o łącznej mocy 775 MW, z czego 277 MW zostanie wybudowanych do końca 2016 roku.

Strategia spółki zakłada uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę dla Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III do końca 2018 roku, a następnie zrealizowanie procesu budowy w ciągu kolejnych 3 lat i uruchomienie wytwarzania energii elektrycznej na początku roku 2022.

Zakładana długość okresu eksploatacji farmy to 25 lat. Po tym czasie turbiny mogę zostać zlikwidowane lub wymienione na nowe. Do demontażu i transportu elementów farmy wykorzystuje się te same statki, co na etapie budowy. W przypadku kabli podmorskich oraz części fragmentów fundamentów istnieje możliwość pozostawienia ich w dnie morskim, jeśli ich likwidacja wiązałaby się ze znaczącym negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Inwestycja o wartości 10 mld zł ma maksymalnie korzystać z potencjału lokalnego zaplecza. Spółka Polenergia, będąca inwestorem, szacuje, że polskie przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio będą mogły ubiegać się o kontrakty warte 60% tej inwestycji, czyli około 6 mld zł.

Czekamy cierpliwie na rozwój tego projektu!

Budowa morskiej farmy wiatrowej

Budowa morskiej farmy wiatrowej